Färre sjukdagar med egen stödperson

Färre sjukdagar med egen stödperson
– Det saknas någon som tar individens perspektiv, säger Elsy Söderberg, forskare i samhällsmedicin, Linköpings universitet.

Sjukskrivna kommer snabbare tillbaka i arbetslivet när fokus riktas mot vad de kan och vill göra.

Forskaren Elsy Söderberg vid Linköpings universitet har testat en ny metod för att ge stöd till sjukskrivna.

Den sjukskrivne får en stödperson, kallad koordinator, som stöttar individen i den riktning som krävs för att nå det man vill göra och tror sig kunna klar av.

Är med på möten

Koordinatorn kartlägger den sjukskrivnes förutsättningar och ambitioner och sätter tillfrisknandet och utveckling främst. Sedan upprättas en handlingsplan, som kan handla om möten med arbetsförmedlare, studievägledare, planera utbildningar eller studiebesök.

Koordinatorn kan också följa med och träffa chefen på den sjukskrivnes arbete. Koordinatorn hjälper till att sätta upp mål och visar respekt och uppmuntran.

Resurser och styrkor

Metoden fokuserar på resurser och styrkor istället för diagnos och nedsatt arbetsförmåga. Individen ska vara delaktig hela tiden. Koordinatorn uppmuntrar till aktivitet istället för att skicka remisser och skapa långa väntetider då den sjuke är passiv.

De preliminära resultaten är goda, jämfört med en vanlig sjukskrivningsprocess.

– Det handlar både om färre sjukskrivningsdagar och därmed minskade samhällskostnader, och ökad livskvalitet för de sjukskrivna, säger Elsy Söderberg, forskare i samhällsmedicin.

I studien ingick 50 sjukskrivna, mestadels från arbetsplatser inom vård, omsorg och service. En majoritet, 60 procent, var kvinnor, vilket väl speglar läget för hela befolkningen. Kvinnor är mer sjukskrivna än män. Interventionen pågick i ett år.

Individens eget perspektiv

Metoden som användes kallas ”The Strength”. Arbetssättet skiljer sig från dagens sjukskrivningsprocess. Elsy Söderberg beskriver att kontakterna mellan arbetslivet och hälso- och sjukvården kring sjukskrivna oftast är få i dag.

Många läkare har liten kunskap om de krav arbetet ställer. Arbetsgivare följer ofta inte sjukskrivningsprocessen och hos försäkringskassan blir den sjukskrivne ett ärende där fokus ligger på att hålla tidsgränserna.

– Här saknas någon som tar individens perspektiv och koordinerar insatser, säger hon.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida