Fick lägre lön på grund av hög ålder

Barnmorska anmäler arbetsgivaren för åldersdiskriminering till Diskrimineringsombudsmannen.

I sin anmälan till Diskrimineringsombudsmannen, DO, berättar den numera 67-åriga barnmorskan att hon och två kolleger fick lägre lönelyft än övrig personal i samband med löneöversynen för två år sedan.

När de fackliga representanterna frågade närmsta chefen varför, ska de ha fått till svar att de snart skulle gå i pension och att det är så man brukar göra.

Senare ska chefen ha tagit tillbaka uttalandet och i stället förklarat att deras löner sattes utifrån deras arbetsprestationer. Trots att de bad chefen precisera vad hon menade fick de enligt barnmorskan inget annat svar än att de inte hade deltagit i alla arbetsplatsträffar.

Anledningen till att barnmorskan först nu vänt sig till DO är att hon trodde att Vårdförbundet skulle ta tag i frågan, vilket hon anser att förbundet inte har gjort.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida