Folkhälsomyndigheten: Spara vaccin till riskgrupperna

Folkhälsomyndigheten: Spara vaccin till riskgrupperna
Vaccin bör även sparas till de som behöver senare på säsongen, vid sjukdom eller graviditet. Bild: Colourbox

Flera landsting har brist på influensavaccin. Därför rekommenderar nu Folkhälsomyndigheten att doser reserveras för riskgrupper. Exempelvis sjuka, äldre och gravida.

Myndigheten menar att det också är viktigt att landstingen kan omfördela doser mellan olika platser och vårdgivare. De ska också kontinuerligt följa tillgången på influensavaccin.

Om en prioritering mellan riskgrupperna behövs på grund av brist på vaccin rekommenderar Folkhälsomyndigheten följande prioriteringsordning:

  1. Medicinska riskgrupper, det vill säga gravida efter graviditetsvecka 16 samt vuxna och barn från 6 månader med de sjukdomar eller tillstånd som bedöms öka risken för svår influensasjukdom.
  2. Personer 65 år och äldre som inte ingår i de medicinska riskgrupperna.
  3. Sjukvårdspersonal och de i ett hushåll som har direktkontakt med personer med kraftigt nedsatt immunförsvar.

Folkhälsomyndighetens mål med rekommendationen är att de som har en ökad risk för svår sjukdom, ska få skydd genom vaccination.

Myndigheten menar att riktlinjerna är generella och att individuella bedömningar behövs. Det kan exempelvis finnas skäl att prioritera personer i gruppen som är 65 år eller äldre som inte tydligt tillhör en medicinsk riskgrupp. En bedömning av behov av antivirala läkemedel kan också behövas.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar också att doser sparas för vaccination av personer i medicinska riskgrupper som kan tillkomma under senare delen av influensasäsongen, till exempel på grund av nytillkommen medicinsk orsak eller graviditet.

Folkhälsomyndigheten kommer att publicera uppdaterade rekommendationer om influensavaccination till riskgrupper inom kort.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida