Försöker korta köerna till nödnumret 112

Försöker korta köerna till nödnumret 112
SOS Alarm vill få ner svarstiderna från nödnumret 112. Arkivbild: Mostphotos

SOS Alarm och Mittuniversitetet samarbetar för att hitta nya strategier.

På uppdrag av staten ansvarar SOS Alarm för nödnumret 112.  I takt med att befolkningen ökar och att andelen äldre som behöver akut vård blir allt fler har de så kallade skarpa 112-anropen ökat kraftigt. Det innebär samtal som kräver åtgärder i form av exempelvis ambulansutryckningar.

Den ökade belastningen på 112 har lett till att samtalsköerna och därmed även svarstiderna blivit allt längre.

Under våren har en förstudie baserad på olika simuleringar för hantering av samtalsköer genomförts vid civilingenjörsutbildningen i industriell ekonomi vid Mittuniversitetet.

Matematiskt komplext

– Problemet är matematiskt komplext att analysera och det krävs ytterligare analyser för att nå fram till en strategi som kan leda till kortare svarstider och ett bättre utnyttjande av resurserna, säger Leif Olsson, docent i industriell ekonomi och den som ansvarar för projektet.

SOS Alarm ska nu finansiera en doktorandtjänst med start i september 2015 och 2,5 år framåt.

Samarbetet fördjupas genom att även omfatta Mittuniversitetets risk- och krisforskningscentrum, RCR.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida