Handlingsplan mot mäns våld mot kvinnor klar

30 maj 2008

Regeringens handlingsplan mot mäns våld mot kvinnor är nu klar. Planen omfattar även heders-relaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Totalt rör det sig om 56 åtgärder inom 6 områden.

Detta vill regeringen att handlingsplanen ska leda till:

  • ökat skydd och stöd till våldsutsatta
  • stärkt förebyggande arbete
  • stärkt kvalitet och effektivitet i rättsväsendet
  • utveckling av insatser riktade till våldsutövare
  • ökad samverkan
  • ökade kunskaper.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida