Jobben finns på labbet!

Brist inom vården, överskott inom humaniora. Så ser Högskoleverkets prognos för åren fram till 2020 ut.

Högskoleverket har för andra året presenterat sin analys av antalet studenter i utbildning i förhållande till den efterfrågan man kan se de kommande knappt 15 åren. Stor brist är det förstås på läkare och tandläkare, men störst brist inom vårdområdet förutspås det bli på biomedicinska analytiker. För att fylla det behovet skulle antalet utbildningsplatser behöva fördubblas.

När det gäller sjuksköterskor går trenden från balans till brist. Barnmorskor nämns inte i Högskoleverkets rapport.

För att möta bristen borde antalet platser på utbildningarna öka, enligt Högskoleverkets analys. Men hur lockar man studenter till biomedicinsk analytikerutbildningen, där det
i dag finns ungefär en sökande per plats?

– Det borde gå att locka dem som i dag söker naturvetenskapliga utbildningar, som biomedicin, kemi och biologi. De har samma grundinriktning som vi, men vi kan erbjuda en yrkesexamen och en legitimation, säger Michel Silvestri, ordförande i ibl, Institutet för biomedicinsk laboratorievetenskap.

Enligt Högskoleverkets prognos kommer det att bli överskott av dem med naturvetenskapliga utbildningar. www.hsv.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida