”Kommuner och landsting glömmer bort de anhöriga barnen”

”Kommuner och landsting glömmer bort de anhöriga barnen”
Vem kommer ihåg att tänka på de anhöriga barnen? Arkivbild: Colourbox

Kommuner och landsting fortsätter att prioritera bort anhöriga barn till skadade, sjuka och brottsoffer. Det säger Ing-Marie Wieselgren, expert på psykiatrifrågor på SKL, efter nyheten att syskon till barn utsatta för sexövergrepp ofta inte får stöd.

11 juli 2011

Om närstående till barn utsatta för sexövergrepp får stöd och hjälp, eller inte, beror på i vilken kommun de bor, rapporterade Ekot i dag på morgonen. Detta gäller både föräldrar och syskon, trots att socialtjänstlagen säger att kommunens socialnämnd har till uppgift att jobba för att nära anhöriga till brottsoffer ska bli uppmärksammade och få stöd.

– Problemet, men också fördelen, med socialtjänsten är att den ska göra allt. De har oerhört många arbetsuppgifter och för mindre kommuner är det svårt att ha expertfunktioner för allt, säger Ing-Marie Wieselgren.

Riktlinjer i vår

Hon välkomnar de riktlinjer som Socialstyrelsen väntas komma med till våren som ska specificera hur socialnämnderna ska arbeta med stöd till brottsoffers närstående. Men det krävs att riktlinjerna blir tydliga och konkreta om de ska få någon effekt, säger hon.

– Såhär ska man göra. Såhär kan man organisera sig beroende på om man är en liten eller stor kommun. Det här vet vi i dag. Som enskild handläggare tror jag att man tvekar inför hur man ska bemöta de anhöriga, ska jag prata om det eller inte? Kan jag göra saken värre? Många är nog rädda för att göra fel.

Sjukvårdens ansvar

Sjukvården har också ett ansvar som inte följs fullt ut, anser Ing-Marie Wieselgren. För ett och ett halvt år sedan fick hälso- och sjukvårdslagen en ny paragraf om hur barn till bland annat personer med psykisk sjukdom, missbruk och allvarlig kroppslig sjukdom ska uppmärksammas och få särskild information.

– Lagens andemening är att barn ska få det stöd de behöver, även när barnen är anhöriga. Det gäller förstås också om det är ett syskon som drabbats.

Barnen glöms bort

Att frågan om stöd till närstående till barn som utsatts för sexövergrepp faller mellan stolarna är också en attitydfråga, anser Ing-Marie Wieselgren. Hon tror att brottsoffers anhöriga fortfarande kan ses som medskyldiga. Och både kommunerna och landstingen glömmer fortfarande bort de anhöriga barnen. Här måste utvecklingen gå fortare, säger hon.

– De som har störst risk att bli bortglömda är barn som anhöriga. Det pratas mycket om att barnen är viktiga, men fortfarande är vuxna viktigare än barn när det kommer till handling. Vuxna klarar sig oftast bättre. Den viktigaste uppgiften för kommun och landsting är att se till att de anhöriga barnen får stöd.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida