Kränkta studenter okunniga om lagen

4 januari 2008

Enligt lagen om likabehandling ska alla universitet och högskolor ha rutiner för att hantera trakasserier och annan typ av diskriminering av studenter. Trots att lagen har funnits i fem år känner nära hälften av studenterna inte till den. Det visar en undersökning som Sveriges förenade studenter har gjort bland 6 642 studenter. Nästan fyra av tio studenter uppger att de inte har fått informationen från sitt lärosäte. Bortåt sju av tio studenter vet inte vart de ska vända sig om de råkar ut för diskriminering.

Lagen finns på www.jamobud.se.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida