Lesbiskt par anmäler diskriminerande avgifter vid provrörsbefruktning

Lesbiskt par anmäler diskriminerande avgifter vid provrörsbefruktning
Som lesbiskt par måste kvinnorna betala 3 000 kronor för en provrösbefruktning. Heterosexuella betalar endast den vanliga patientavgiften.

Ett lesbiskt par anmäler landstinget i Östergötland till Diskrimineringsombudsmannen. Till skillnad från heterosexuella par tvingas de betala 3 000 kronor för en provrörsbefruktning.

27 augusti 2012

Genom en lagändring i juli 2005 fick homosexuella kvinnor rätt till assisterad befruktning inom den allmänna sjukvården. Det är däremot upp till de enskilda landstingen att besluta om vilka avgifter som ska tas ut.

Östergötland är ett av få landsting som valt att göra skillnad mellan homosexuella och heterosexuella par. De förstnämnda får betala 3 000 kronor medan heterosexuella par endast behöver betala den vanliga patientavgiften.

Räknas som friska

Assisterad befruktning hos lesbiska par  jämställs med behandling av friska patienter, vilket inte ligger inom landstingets sjukvårdsansvar. Till skillnad från hos heterosexuella par anses den uteblivna graviditeten inte bero på medicinska hinder.

Reglerna i Östergötland har tidigare mötts av kritik och nu har ett lesbiskt par i Norrköping gjort en anmälan till Diskrimineringsombudsmannen, DO. I ett brev beskriver paret hur de informerades om prisreglerna av sjukvårdspersonal vid Reproduktionsmedicinskt centrum i Linköping:

”De gjorde sitt bästa för att vi inte skulle känna oss åsidosatta på grund av detta. Berättade att det inte var ett beslut som de själva fattat utan att det låg på politisk nivå och de nämnde även att de själva tyckte det var en märklig situation eftersom kostnaden på just 3000 kronor inte är i närheten av att täcka de faktiska kostnaderna”, skriver paret i sin anmälan till DO.

De skriver också att de utan framgång försökt med insemination på egen hand och att det därmed kanske finns medicinska hinder.

Bostadsort avgör priset

Dessutom är det så att patienter från Jönköping och Kalmar har rätt att söka vård i Östergötland enligt avtalet för Sydöstra sjukvårdsregionen. Men varken Jönköping eller Kalmar har regler om extra avgift för lesbiska par.

”Det känns rent ut sagt förjävligt att vi ska diskrimineras för vår sexuella läggning och även för var i Sverige vi bor”, skriver paret.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida