Manifestationer för papperslösas rätt till vård

Första lördagen i december ordnar den svenska sektionen av organisationen internationella läkarstudenter en manifestation för papperslösas rätt till vård på lika villkor, något Vårdförbundet drivit i många år. Manifestationerna kommer att genomföras  på de flesta universitetsorter som har läkarutbildning.

Manifestationen är samtidigt ett sätt att sprida information om den namninsamling med kravet att gå från ord till handling och skicka utredningen Vård efter behov och på lika villkor – en mänsklig rättighet på remiss som Vårdfokus skrev om i måndags.

Den svenska sektionen av den internationella organisationen för läkarstudenter, IFMSA, International federation of medical student´s association, arbetar i höst extra hårt för att informera allmänheten om papperslösas begränsade tillgång till vård och sätta strålkastaren på att utredningen, som presenterades i maj, fortfarande inte gått ut på remiss.

Bokbord och fest

I Malmö, Göteborg, Linköping, Umeå och Uppsala kommer manifestationer att hållas. I Göteborg ordnas en demonstration och på kvällen en öppen fest. I Malmö blir det bokbord på Gustav Adolfs torg med information, namninsamling och inbjudna talare. Där kommer man redan den 24 november att dela ut flygblad och informera.

Med och stödjer manifestationen är också Sveriges läkarförbund och Svenska Läkarsällskapets kandidatförening.

Sen inbjudan

I vilken mån Vårdförbundets medlemmar kommer att engagera sig är ännu oklart. Exempelvis har Vårdförbundet i Skåne tillfrågats om att delta, men inbjudan kom med alltför kort varsel, enligt Mats Runsten, Vårdförbundets tillförordnade ordförande i Skåne.

– Men kommer det fler tillfällen samarbetar vi gärna med Läkarförbundets olika förgreningar, säger han.

Vårdförbundet har länge drivit frågan om papperslösas rätt till vård på samma villkor som andra, är sedan flera år med i Rätt till vård-initiativet och har skrivit under namninsamlingen.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida