Meddelarskydd klart med Carema

Meddelarskydd klart med Carema
Anställda inom Carema får samma rätt att lämna uppgifter till pressen som offentliganställda. Arkivbild: Colourbox

Vårdförbundet har tecknat ett kollektivavtal med Carema care om meddelarfrihet och meddelarskydd. Det stärker de anställdas rätt att tala med medier.

Avtalet innebär att de anställda nu har både meddelarfrihet och meddelarskydd på ett likvärdigt sätt som anställda i offentlig verksamhet.

  • Meddelarfriheten innebär att de anställda har rätt att lämna uppgifter till medier och uttala sig i egen person (med namn eller anonymt).
  • Meddelarskyddet innebär att Carema care inte får efterforska vem som har lämnat en information till en journalist.

I avtalet står också att Carema ger medarbetare som använder sig av meddelarfriheten skydd mot repressalier.

Meddelarfriheten avser inte företagshemligheter eller sekretessbelagda uppgifter som omfattas av tystnadsplikten.

Även om medarbetarna har en vidsträckt rätt att kritisera och ifrågasätta arbetsgivaren får uttalanden till medier inte vara uppenbart oriktiga och syfta till att skada arbetsgivaren, står det också i avtalet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida