Mer pengar att forska för

3 april 2009

Högskoleverket har analyserat högskolornas och universitetens ekonomi. När det gäller forskning och forskarutbildning finns mer pengar än tidigare. Men för grundutbildningen är situationen tvärt om. Genomsnittsintäkten per student ligger på samma nivå som för tio år sedan, trots flera höjningar av ersättningsbeloppen, och trots att studentvolymen har ökat.

Att det kan vara så beror på att ersättningsbeloppen har ätits upp av kostnadsutvecklingen.

www.hsv.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida