Nytt förslag: Det kan bli dyrt för arbetsgivare att inte bry sig om rehabilitering av sjukskrivna

Ändra reglerna för rehabilitering så att arbetsgivare tjänar mer på att hjälpa sjukskrivna tillbaka till sin gamla arbetsplats. Det är ett av flera förslag från Långtidsutredningen som presenterade sitt slutbetänkande i dag.

2 februari 2011

Utredningen, som är gjord av tjänstemän på Finansdepartementet, har haft i uppdrag att ta fram förslag på hur den svenska arbetsmarknaden kan förbättras på lång sikt.

När det gäller sjukskrivningar anser utredarna att det i dag finns alldeles för svaga finansiella påtryckningsmedel för arbetsgivare att hjälpa sjukskrivna tillbaka till sin gamla arbetsplats. Det borde löna sig mer än i dag att bidra till rehabilitering och omplacering av en anställd, anser de.

”Arbetsgivaren har av naturliga skäl en betydligt större kunskap än Försäkringskassan om vilka alternativa arbetsuppgifter för den sjukskrivne som finns inom organisationen.”

Dyrt att inte bry sig

Utredningen föreslår att arbetsgivaren åläggs att betala en del av sjukpenningen under 180 dagar. Därefter slipper arbetsgivare som bidragit till rehabiliteringen fortsatt betalningsansvar, medan arbetsgivare som inte har engagerat sig i den anställdes rehabilitering får tydliga sanktioner.

Utredarna föreslår också att arbetsgivaravgiften sänks ytterligare för grupper med hög risk att bli sjukskrivna för att motverka att de blir utslagna från arbetsmarknaden.

Långtidsutredningen presenterar flera konkreta förslag på hur de anser att arbetsmarknaden kan förbättras:

  • Införa en uppsägningsavgift så att arbetsgivare inte strängt behöver gå efter turordningsreglerna vid uppsägningar. För varje uppsagd person kan då i stället en avgift betalas som blir högre ju längre en person varit anställd.
  • Få ungdomar att inte vänta med att börja studera på högskolor och universitet (för att snabbare komma ut i arbetslivet) genom att göra studiemedelssystemet fördelaktigare för dem som tar ut sin examen tidigare.
  • Öka den arbetsplatsförlagda praktiken på yrkesförberedande gymnasieutbildningar.
  • Göra arbetslöshetsförsäkringen obligatorisk.
  • Förbättra integrationsinsatserna för flykting- och anhöriginvandrare för en snabbare introduktion på svenska arbetsmarknaden.
  • Utöka möjligheten att validera utländsk utbildning och yrkeserfarenhet.

Rapporten i sin helhet med fler förslag från Långtidsutredningen hittar du genom att klicka på den blå länken här.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida