Obefintligt intresse för kvinnofridsportalen

Obefintligt intresse för kvinnofridsportalen

Ingen vill ta ansvar för att driva samhällets webb för kvinnofrid och all verksamhet har runnit ut i sanden.

Det var en rad centrala myndigheter som på regeringens uppdrag startade internetsidan i oktober 2002, som en del i ett samarbete för att bekämpa mäns våld mot kvinnor.  Sidan är ett faktacentrum. Men de senaste uppdateringarna gjordes i januari 2009 då Rikspolisstyrelsen övertog ansvaret för sajten från Socialstyrelsen.

Efter påstötningar från Sveriges kommuner och landsting har regeringen nu skrivit till alla som ingår i samarbetet. Regeringen frågar om någon av dem vill ta ansvar för portalens överlevnad, skriver tidningen Riksdag & Departement.

Alla svarar nej. Några föreslår att Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, i Uppsala bättre kan sköta den samlade kunskapen. Det tycker NCK också.

Men NCK vill inte ta över portalen eftersom den egna kunskapsbanken som ska finnas tillgänglig på nätet i september kommer att fylla de behov som portalen hade på ett mer tidsenligt sätt, skriver tidningen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida