stödtelefon

Över 30 000 samtal till Kvinnofridslinjen

Trycket på den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen har varit högt under 2016. Allt fler känner till telefonen och många får tips om den via hälso- och sjukvården.

27 december 2016

Mer än hälften av Sveriges kvinnor känner till Kvinnofridslinjen, enligt en mätning som gjorts av Nationellt centrum för kvinnofrid. Av dem säger drygt hälften att de fått kännedom om telefonen från hälso- och sjukvårdspersonal. Många får även information via reklamkampanjer och artiklar i medierna. Runt 20 procent har blivit tipsade av arbetsgivare eller arbetskamrater.

Under 2015 togs mer än 31 500 samtal emot. När 2016 närmar sig sitt slut pekar statistiken mot samma höga siffror.

Mellan 80 och 90 samtal per dygn

– Vi tycks ha nått en stabil nivå nu. Det rör sig om mellan 80 och 90 mottagna samtal per dygn. Vissa veckor har vi över 100 samtal per dygn, säger Åsa Witkowski verksamhetschef för Kvinnofridslinjen, i ett pressmeddelande.

Hon tycker att det är bra att fler kvinnor nu vet vart de ska vända sig om de utsätts för våld, hot eller sexuella övergrepp.

Medvetenheten har ökat

– Det är viktigt att omgivningen både reagerar och agerar när man kommer i kontakt med kvinnor som utsätts för våld i nära relationer. Vi ser nu att medvetenheten har ökat. Fler känner till problematiken och vet vad man ska göra både vid arbetsplatser generellt och inom vården.

Samtalen till Kvinnofridslinjen handlar både om psykiskt, fysiskt och sexuellt våld och det är nästan lika många som ringer på vardagarna som under storhelgerna.

Fakta

Kvinnofridslinjen 020-50 50 50 är Sveriges nationella stödtelefon för kvinnor som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp.

Även anhöriga och vänner är välkomna att ringa.

Stödtelefonen är öppen dygnet runt, året runt. Samtalet är gratis och syns inte på telefonräkningen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida