facklig kritik

P-avgifter väcker personalens ilska

P-avgifter väcker personalens ilska
På senare tid har allt fler sjukhus infört p-avgifter även för personalparkeringarna. Arkivbild: Mostphotos

Efter nyår får personal vid Mora och Falu lasarett troligtvis betala parkeringsavgift, delvis på grund av skattetekniska skäl. Vårdförbundet är kritiskt och menar att landstinget gör det lätt för sig självt och krångligt för personalen.

12 oktober 2017

– Det är ett irritationsmoment bland många medlemmar. I flera fall handlar det ju inte om komfort att köra bil till jobbet, utan att man snabbt måste finnas på plats för patienterna, som när man jobbar jour eller beredskap. Ska de personer som åker till jobbet flera gånger per dygn betala varje gång? Vi undrar hur landstinget tänker, och vill borra i frågorna för att få mer tydlighet, säger Kerstin Erlandsson, ordförande i Vårdförbundet Dalarna, till Vårdfokus.

Gäller Falun och Mora

Frågan om parkeringsavgifter vid sjukhusen i Dalarna har varit uppe för diskussion flera gånger tidigare. Nu har landstinget slutfört ett omfattande utredningsarbete, där slutsatsen är att personalen vid lasaretten i Mora och Falun måste börja betala för sig. Detsamma gäller för landstingshusets kanslipersonal i Falun. Däremot undantas personal på övriga orter i länet.

Det finns flera bakomliggande orsaker. Dels är det väldigt trångt på parkeringsplatserna vid sjukhusen i Mora och Falun. Landstinget vill sporra fler till att välja alternativa färdmedel, som kollektivtrafik och cykel, och där finns planer på utbyggnad för att ge personalen reella alternativ.

Inga glasklara svar

Den andra orsaken är att personalen enligt skattelagstiftningen måste betala för sin parkering på något sätt, antingen genom förmånsbeskattning eller en avgift. Den regeln gäller dock enbart om allmänheten behöver betala för sig på likvärdiga platser i närområdet. Landstinget gör bedömningen att så är fallet, både i Falun och i Mora. Något som Kerstin Erlandsson vänder sig emot.

– All tolkning av juridik är böjlig. Det är sällan det finns glasklara svar. Jag tycker att landstinget har gjort det lätt för sig.

Hon framhåller att lasarettet i Mora ligger i ett område med bostäder och mycket natur. Där finns ingen avgiftsbelagd parkering för allmänheten i närheten.

Inte rättvist

– Jag tycker inte att det faller inom ramen för kraven på förmånsbeskattning. Och i Falun är det gratis efter klockan 18 på de flesta platser. Det här är saker man måste ta i beaktande. Dessutom ser vi det ur ett rättviseperspektiv, de som i första hand drabbas är vårdpersonal med låga inkomster och som av den anledningen kanske bosatt sig långt ifrån jobbet. De har inget alternativt färdmedel, säger Kerstin Erlandsson.

Gunnar Barke (S), landstingsråd och ordförande i landstingets fastighetsnämnd, håller med om att de som bor långt från arbetet har få valmöjligheter. Men han påpekar att avgörande beslut inte tagits i frågan. Först i november ska landstingsfullmäktige rösta om saken. Om det blir ett ja, vilket mycket tyder på, så blir det sedan upp till fastighetsnämnden att besluta om taxorna.

”Rimliga avgifter”

– Det kommer att bli rimliga avgifter, utifrån hur det ser ut på närliggande parkeringsytor. För den enskilde blir det smidigt, vi har ett nytt system på plats där man via nätet eller en app bokar parkering. Det går alltså att betala för enskilda dagar, till skillnad från ursprungsplanen där det talades om en månadsavgift, säger Gunnar Barke.

Han håller däremot inte med om att det saknas marknadsvärde för parkeringen vid Mora lasarett.

– Det är en kilometer ner till Mora centrum, och där är det parkeringsavgifter. Sen beror det på om man vill kalla det närområde eller inte.

Förmånsbeskattning

Kerstin Erlandsson tycker att landstinget även borde ha utrett om det skulle ha blivit mer förmånligt och enkelt för den enskilde om landstinget i stället valde att förmånsbeskatta personalen för parkeringen. Men ett sådant upplägg kräver att landstinget får underlag på vilka som använder platserna, och hur ofta. Dessutom hade det blivit mer kostsamt för landstinget eftersom de i så fall måste betala arbetsgivaravgift för förmånsvärdet.

– Att hålla med parkeringsplatser kostar, även för landstinget. Det handlar om några miljoner kronor varje år. Om vi hade valt alternativet, att göra det gratis överallt, så hade det skett på bekostnad av pengar som hade kunnat gå till vården, säger Gunnar Barke.

Frågan om avgifter på personalparkering har varit uppe i flera andra landsting och regioner. Vårdfokus har tidigare berättat om Västra Götaland där kraftigt höjda parkeringsavgifter på vissa sjukhus fick Vårdförbundet att gå i taket.

Vad säger egentligen skattereglerna? Läs vad Skatteverket säger i faktarutan.

 

Fakta gratis personalparkering

Om anställda erbjuds fri parkering eller garageplats vid arbetsplatsen så utgör det i normalfallet en skattepliktig förmån. Förmånsvärdet ska värderas till marknadsvärdet.

Marknadsvärdet är vad den anställde skulle ha fått betala för att hyra en parkeringsplats eller garageplats i närheten av arbetsplatsen. Det innebär att om anställda kan parkera gratis på motsvarande platser nära arbetsgivarens platser, blir parkeringen skattefri.

Anställda som har en egen parkeringsplats  måste förmånsbeskatta för alla dagar, på grund av dispositionsrätt till platsen, oavsett om bilen står där alla dagar eller inte. Anställda som parkerar där det finns ledig plats behöver bara förmånsbeskatta de dagar när de använder parkeringen. Anställda som nyttjar bilförmån slipper förmånsbeskatta för parkering som erbjuds av arbetsgivaren.

Ett alternativ till gratis parkering och förmånsbeskattning är att arbetsgivaren tar ut en parkeringsavgift, vilket numera är vanligt på svenska sjukhus. 

Källa: Skattemyndigheten

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida