Pappaledig sjuksköterska fick inte jobbet

Pappaledig sjuksköterska fick inte jobbet
Enligt föräldraledighetslagen får en arbetsgivare inte missgynna en arbetssökande som är eller har tänkt vara föräldraledig vid beslut om anställning. Personen på bilden har inget samband med texten. Arkivbild: Mostphotos

Nu anmäler han Skånes universitetssjukhus för diskriminering.

27 augusti 2015

Det var i början av sommaren som sjuksköterskan var på en anställningsintervju. Han var då pappaledig med sitt första barn och var tydlig med att han skulle kunna börja jobba i september.

När arbetsgivaren fick veta att det väntades ett till barn i familjen fick sjuksköterskan frågan ”När ska du vara pappaledig om man får vara så krass att fråga?”.

Anmäler till DO

I sin anmälan till Diskrimineringsombudsmannen, DO, skriver sjuksköterskan att han tyckte det var en konstig fråga att få på en anställningsintervju.

Några dagar senare fick han besked om att han inte fått jobbet. När han frågade om skälet blev svaret att eftersom han antytt att han skulle vara pappaledig kände de sig inte säkra på att han skulle börja jobba där, och att de var osäkra på om han skulle kunna avsätta tillräckligt med tid för att komma in i arbetet.

Enligt sjuksköterskans anmälan till DO sa arbetsgivaren att det inte handlade om hans kompetens som sjuksköterska eller om honom själv som person. Det uttrycktes klart och tydligt att det handlade om att han skulle vara pappaledig.

I strid med föräldraledighetslagen

Sjuksköterskan kände att de svar han fick var helt i strid med föräldraledighetslagen och vände sig därför till Vårdförbundet och till DO.

”Jag känner mig kränkt av det inträffade, det är svårt nog som det är att få ihop arbetsliv och karriär när man är förälder och att dessutom missgynnas p g a att jag vill vara hemma med mina barn är oacceptabelt”, skriver sjuksköterskan i sin anmälan till Diskrimineringsombudsmannen.

Lagar

Diskrimineringslagen

En arbetsgivare ska ge alla arbetssökande eller arbetstagare samma villkor oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Föräldraledighetslagen

En arbetsgivare får inte missgynna en arbetssökande eller arbetstagare av skäl som har samband med föräldraledighet när beslut tas om anställning, befordran, löner eller anställningsvillkor.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida