ekonomirapport

Plus idag kan bli minus imorgon

Kommunernas ekonomiska resultat förra året var ett av de starkaste någonsin. Av landstingen gick 18 av 21 med plus. Men trots det varnar SKL för att framtiden inte ser särskilt ljus ut.

Vårens ekonomirapport från Sveriges kommuner och landsting visar att kommunernas resultat för 2016 blev plus 22 miljarder kronor. Endast nio kommuner redovisade underskott. Bara tre landsting hade underskott och det samlade överskottet i landstingen blev 3,4 miljarder kronor. Något som SKL dock tycker är för lite för att klara framtidens utmaningar.

– Intäkterna har tillfälligt ökat kraftigt, men det har också kostnaderna. Framöver måste vi ta till en rad olika lösningar för att kommuner, landsting och regioner ska kunna klara välfärdsuppdragen, säger SKL:s ordförande Lena Micko, i ett pressmeddelande.

Kommuner och landsting fick ovanligt höga intäkter förra året bland annat på grund av ökade skatteintäkter och statsbidrag.

Även i år är ekonomin fortsatt stark, bedömer SKL, men från och med nästa år tror man att det blir kärvare. Fram till år 2020 bedöms gapet mellan intäkter och kostnader vara omkring 40 miljarder kronor om inget görs.

Därför måste kommuner och landsting fortsätta att effektivisera, anser SKL, som också ställer krav på större resurser från staten.

– Den statliga detaljstyrningen måste minska, samtidigt som staten behöver skjuta till mer resurser till våra olika välfärdsområden. Riktade statsbidrag måste omvandlas till generella och värdesäkrade för att varje enskild kommun, landsting och region ska kunna planera och sätta in insatser där de gör störst nytta, säger Lena Micko.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida