vårdpolitik

Regeringen vill stoppa privatisering av sjukhus

Regeringen vill stoppa privatisering av sjukhus
Sjukvårdsminister Gabriel Wikström kommer i dag med ett förslag på lagändring som tagits fram tillsammans med Vänsterpartiet. Foto: TT

Universitetssjukhus ska drivas av landstingen — anser regeringen tillsammans med Vänsterpartiet — och föreslår nu en lagändring som helt stoppar privata vårdgivare från att bedriva vård på universitetssjukhus.

23 augusti 2016

Regeringen motiverar förslaget med att universitetssjukhusen är strategiskt viktiga både för landstingen, regionerna och hela Sverige eftersom mycket av vårdens utveckling sker där, bland annat genom forskning och utbildning.

”Det är inte rimligt att ett landsting ensidigt kan fatta beslut om förändringar av driftsformer som rör betydligt fler än de egna invånarna”, skriver Gabriel Wikström, socialdemokratisk sjukvårdsminister, och Vänsterpartiets vårdpolitiska talesperson Karin Rågsjö, i en debattartikel i dag.

Som exempel på vad de anser är borgerlig ”privatiseringsideologi” nämner de att Stockholms landstingsledning nyligen meddelade att ännu ett helt akutsjukhus i regionen ska privatiseras.

Rädd för splittring

Regeringen oroar sig för att hälso- och sjukvården på universitetssjukhusen ska bli splittrad och sämre för patienterna om den bedrivs av olika vårdgivare. I förslaget finns därför också en lagändring som skulle innebära att landstingen inte heller får lämna över ansvaret för vissa delar av hälso- och sjukvården till andra vårdgivare. Gränsen dras vid vård som organisatoriskt tillhört ett universitetssjukhus efter juli 2007.

I förslaget finns också lagändringar som stärker regeln om att den som är i störst behov ska få vård först. Ingen ska kunna gå före i kön inom offentlig hälso- och sjukvård med hjälp av privata sjukvårdsförsäkringar.

”För oss är det helt avgörande att vården ges efter behov och inte efter plånbokens storlek”, skriver sjukvårdsministern och vänsterpartiets vårdpolitiska talesperson på DN debatt.

Förslagen går nu ut på remiss och planen är att de ska träda i kraft den 1 juli nästa år.

Väntad kritik

Anna Starbrink, hälso- och sjukvårdslandstingsråd i Stockholm och ordförande i Liberalernas välfärdskommission, är kritisk mot regeringens beskrivning av privata vårdföretag och skriver i ett pressmeddelande att Stockholm med hjälp av mångfalden av vårdgivare kunnat utveckla vården och kapa vårdköer.

”Sjukvårdsministern slåss mot väderkvarnar: inga privata försäkringspatienter får gå före någon med större vårdbehov i den offentliga vården, och inga förslag finns om universitetssjukhus i privat regi”, skriver Anna Starbrink.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida