Riksåklagaren överklagar inte domen mot SOS-sjuksköterskan

Riksåklagaren överklagar inte domen mot SOS-sjuksköterskan
Mål som handlar om att värdera bevisningen i det enskilda fallet är generellt sett inte lämpade för prövning i Högsta domstolen, anser Riksåklagaren. Arkivbild: Mostphotos

Riksåklagaren anser inte att hovrättens dom mot SOS-sjuksköterskan i Emil-fallet har ett sådant principiellt intresse att den ska överklagas till Högsta domstolen. Däremot vill de anhöriga driva fallet vidare.

Eftersom HD endast tar upp mål som är principiellt intressanta för rättstillämpningen så är det här målet inte lämpat för en prövning där, anser Riksåklagaren.

– Ärendet är ovanligt i sitt slag och min bedömning är att det i det här fallet inte finns någon fråga där Högsta domstolen skulle kunna ge vägledning i rättstillämpningen, säger riksåklagare Anders Perklev.

Däremot vill de anhöriga till Emil Linell driva fallet vidare och har genom sin advokat Jan Freij överklagat domen. Det blir nu upp till HD att ta ställning till om man ska begära prövningstillstånd.

Inte tillräcklig bevisning

Svea hovrätt frikände i en dom den 11 april den SOS-sjuksköterska som åtalats för grovt vållande till annans död, alternativt framkallande av fara för annan, för att han av grov oaktsamhet utsatt en person för livsfara genom att inte skicka en ambulans med högsta prioritet.

Sjuksköterskan hade tidigare friats även i tingsrätten.

Både tingsrätten och hovrätten ansåg att åklagaren inte kunnat bevisa att sjuksköterskan utsatt Emil Linell för livsfara genom att inte larma ambulans, eftersom det inte med tillräcklig säkerhet går att säga att livsfaran hade kunnat avvärjas ens om ambulans hade larmats med högsta prioritet redan vid det första telefonsamtalet.

I dag, fredag den 10 maj, var sista dagen för att överklaga hovrättens dom.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida