munhälsa

(S)-krav att tandvård jämställs med sjukvård

(S)-krav att tandvård jämställs med sjukvård
Tandvård bör inte kosta mer än sjukvård, anser Socialdemokraterna i Skåne. Arkivbild: Mostphotos

Tandvård bör jämställas med övrig sjukvård och huvudsakligen finansieras via skatter. Patienterna ska omfattas av samma slags högkostnadsskydd som den övriga sjukvården, skriver Region Skånes ordförande Henrik Fritzon (S) på DN debatt i dag.

Socialdemokraterna i Skåne kräver i en motion till partiets kongress i april att förutsättningarna för en genomgripande tandvårdsreform utreds.

”Partistyrelsen är i sina riktlinjer principiellt positiv till detta, men inte tydlig nog om när en sådan reform kan bli aktuell. Jag kommer att driva på för att kongressen ska anta motionen, och att en genomgripande tandvårdsreform ska vara genomförd under nästa mandatperiod”, skriver Henrik Fritzon i DN.

Munhälsan påverkar hela kroppen

Senaste numret av Vårdfokus har just munhälsa som tema, med en ordentlig genomgång för hur bland andra sjuksköterskor kan bedöma munhälsan hos äldre patienter. Det är i dag väl känt att munhälsan påverkar sjukdomstillstånd i andra delar av kroppen. Men för de äldre tar ofta andra sjukdomar all kraft och många väljer då bort att gå till tandläkaren.

Men även om de har orken kvar är det inte säkert att de har råd. Henrik Fritzon anser att ingen ska behöva avstå från förebyggande eller nödvändig tandvård av ekonomiska skäl och vill därför se en tandvårdsreform som likställer sjukvård och tandvård. Utgångspunkten ska vara att man som patient omfattas av samma slags högkostnadsskydd som finns i övriga sjukvården, som i dag är 1 100 kronor per år.

Skulle kosta 20 miljarder

Kostnaden för en tandvårdsreform har tidigare uppskattats till omkring 20 miljarder.

– Denna kostnad kan verka hög, men den måste ställas i relation till reformens nytta – bättre folkhälsa och ökad jämlikhet i hälsa, skriver Henrik Fritzon som tycker det är anmärkningsvärt att ett land med så höga välfärdsambitioner som Sverige inte redan har tagit ett helhetsgrepp om tandvården på samma sätt som för sjukvården.

Kostnader för tandvård

  • Allt upp till 3 000 kronor betalar patienten själv.
  • För kostnader mellan 3 000 och 15 000 kronor betalar hen hälften.
  • Högre kostnader subventioneras till 85 procent.
  • Regeringen har aviserat att det allmänna tandvårdsbidraget för personer mellan 65 och 75 år ska fördubblas till 300 kronor per år, samma bidrag som till dem över 75 år och för dem mellan 20 och 29 år.
  • Därutöver kan patienter med en sjukdomsbild som orsakar tandproblem få ett särskilt tandvårdsbildrag på 600 kronor per halvår.
  • Behandlingen av vissa sjukdomar innefattar även tandvård och ges då inom ramen för hälso- och sjukvårdens högkostnadsskydd.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida