Sänkt a-kassa för flertalet av Vårdförbundets medlemmar

Den första januari sänker Akademikernas erkända arbetslöshetskassa a-kasseavgiften med tio kronor per månad. Men för många andra kan det bli tal om höjda avgifter framöver.

11 december 2008

I en debattartikel i Dagens Nyheter varnar TCO:s ordförande Sture Nordh i dag för att en majoritet av alla löntagare kan komma att få höjda a-kasseavgifter till följd av att arbetslösheten ökar.

Då är ändå den sänkning på 50 kronor per månad som regeringen har föreslagit medräknad.

Men flertalet av Vårdförbundets medlemmar kommer troligen inte att drabbas av några avgiftshöjningar eftersom de flesta är med i AEA, Akademikernas erkända arbetslöshetskassa.

? Vi har en lägre arbetslöshet bland våra medlemmar jämfört med många andra a-kassor. Även om den ökar även hos oss blir ökningen relativt sett lägre än inom andra kassor, säger Annika Stenberg som är informationsansvarig på AEA.

Från den 1 januari 2009 sänker tvärtom AEA a-kasseavgiften med tio kronor per månad.

? Vi har förstås gjort beräkningar på arbetslösheten här också. Och vår bedömning är att 140 kronor per månad är vad vi behöver för att kunna skydda våra medlemmar, säger Annika Stenberg.

I AEA:s beräkningar finns inte regeringens förslag på en sänkning av a-kasseavgiften medräknad. Går det igenom kan det bli tal om ytterligare sänkningar för dem som är med i AEA, uppger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida