Sjukfrånvaro. Vårdanställda har fler sjukskrivningsdagar

Sjuksköterskor och barnmorskor har fler sjukskrivningsdagar än yrkesarbetande i allmänhet.

2 januari 2013

Försäkringskassans rapport om sjukfrånvaron i olika yrken visar att antalet ersatta sjukfrånvarodagar har minskat kraftigt mellan åren 2002 och 2010. Diagnoser och antalet ersatta dagar varierar, både mellan olika yrken och mellan könen. Kvinnor har nästan dubbelt så många sjukskrivningsdagar som män.??

2002 hade sjuksköterskor något lägre sjukskrivningstal än andra, men det har förändrats. Manliga sjuksköterskor hade 2010 något högre sjukskrivningstal än män i övrigt, och även kvinnor som är sjuksköterskor och barnmorskor hade fler ersatta sjukskrivningsdagar än kvinnor i genomsnitt. ?

— Det kan säkert ha ett samband med en stressig arbetsmiljö och tunga lyft som sliter på rörelseorganen. Även natt- och skiftarbete är en riskfaktor för att drabbas av sjukdom, säger Marie Mulder, analytiker på Försäkringskassan.?

Hon hoppas nu på forskning som kan förklara varför kvinnor inom tjänstemannayrken har högre sjukfrånvaro än män inom samma yrken.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida