SKL: ”Offentliga sektorn ska inte vara en låglönebransch”

Enligt arbetsgivarorganisationen SKL kan den offentliga sektorn inte fortsätta att vara en låglönebransch. På sikt måste löneutveckling, arbetsvillkor och möjligheten att utvecklas i yrket bli bättre. Men Vårdförbundets medlemmar kommer knappast att prioriteras av arbetsgivaren i kommande löneförhandlingar.

14 december 2010

Ungefär så kommenterar arbetsgivarorganisationen SKL:s, Sveriges kommuner och landstings, ordförande Anders Knape (M) läget inför förhandlingarna mellan SKL och Vårdförbundet som inleds strax före jul.

Han gjorde det i samband med att SKL i dag presenterade sin ekonomirapport. I den förutspås fortsatt tuffa villkor, i synnerhet för landstingen, under åren fram till 2015.

Att kommunerna och landstingen har klarat den djupa svackan i ekonomin de senaste två åren, och redovisar överskott för 2010 och sannolikt också nästa år, beror enligt Anders Knape främst på de extra statsbidrag som kommuner och landsting har fått  från regeringen. Men redan 2012 är åtminstone landstingen återigen på minus, spår SKL:s ekonomer.

Allt fler privata aktörer

SKL:s statistik visar att samtidigt som den verksamhet som finansieras av kommuner och landsting har ökat något under den senaste femårsperioden har kommunernas egen sysselsättning minskat med 6 procent.

Det beror på en ökad privatisering av verksamheten. Under den senaste tioårsperioden har andelen privat utförd verksamhet som betalas av kommuner och landsting mer än fördubblats, från omkring 7 procent till över 16 procent.

Brist på folk

Samtidigt visar prognoserna att det kommer att bli brist inom många av de yrken som finansieras av kommuner och landsting. Hur ska det mötas?

Anders Knape framhöll att sektorn har lyckats rekrytera 60 000 nya medarbetare varje år, men medgav att det fanns problem. Lösningen ser han bland annat ligga i att det blir fler arbetsgivare.

– Den ökade konkurrensen om arbetskraften kommer att spilla över på arbetsvillkor och löner. Den här sektorn kan inte fortsätta att vara en låglönebransch, sa han.

Inga löften

Också när det gäller arbetsvillkor och möjlighet att utvecklas i yrket tror han på en positiv utveckling.

Däremot är han rätt kallsinnig till att ge just Vårdförbundets medlemmar några löften.

– Jag vill inte föregripa förhandlingarna. Men det är helt klart att Vårdförbundet har haft det bästa utfallet på svensk arbetsmarknad och våra  medlemmar – kommunerna och landstingen – behöver inte skämmas för den löneutveckling Vårdförbundets medlemmar har haft, sa han.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida