politik

SKL: Statlig detaljstyrning stjäl både tid och pengar

SKL: Statlig detaljstyrning stjäl både tid och pengar
Finansminister Magdalena Andersson med 2018 års budget. De riktade statsbidragen till kommuner och landsting är 44 miljarder för 2018. De generella är på 117 miljarder. Foto: TT

Genom riktade statsbidrag till kommuner och landsting detaljstyr staten allt mer av verksamheterna. Det är helt fel väg att gå, menar samtliga politiska partier i SKL:s styrelse.

12 oktober 2017

De riktade bidragen blir ofta missriktade, skriver företrädare för de politiska partierna inom Sveriges kommuner och landsting på DN debatt idag.

I dag finns omkring 140 riktade statsbidrag. I senaste budgeten tillkom ytterligare tio. De går till sådant som regering och riksdag tycker är viktigt att satsa på – allt från sommarlovsaktiviteter och elbussar till suicidprevention och förlossningsvård.

Ökad administration

SKL vänder sig mot att staten allt mer detaljstyr verksamheterna i kommuner och landsting med de riktade statsbidragen. Även om syftet med varje bidrag är både angeläget och vällovligt så orsakar de problem i planering, styrning och finansiering.

Till exempel så ökar det administrationen – det är inte ovanligt att de omkring 65 riktade statsbidragen på skolans område sysselsätter ett tiotal administratörer i en medelstor kommun. Det är resurser som annars hade kunnat användas till att höja kvaliteten i skolorna, skriver företrädarna för SKL.

Byggs upp – och avvecklas

Ett annat problem är att de riktade statsbidragen premierar kortsiktig planering i stället för långsiktigt tänkande. Bidragen betalas ut under några år vilket gör det svårt att till exempel anställa ny personal eftersom det bara gäller för en kort tid.

Riktade bidrag gör att verksamhet byggs upp – för att något eller några år senare avvecklas igen. Det är både ineffektivt och skapar förhoppningar hos människor, menar SKL.

”Vi, som representerar Sveriges kommuner och landsting och regioner från olika partier, vill se långsiktiga förutsättningar i form av generella statsbidrag”, avslutar de debattinlägget.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida