Stockholm antog hbt-policy

Stockholms läns landsting har som tredje landsting i landet klubbat igenom en policy som ska värna homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rätt till en god vård.

23 september 2011

Hälso- och sjukvårdsnämnden i Stockholms läns landsting antog på torsdagen en hbt-policy. Grunden för policy-beslutet är att alla människor, oavsett kön, könsidentitet, könsuttryck eller sexuell läggning ska bemötas med respekt och kompetens i vårdens olika verksamheter.

Statens Folkhälsoinstitut har i en rapport om hbt-personers hälsa klargjort att homosexuella, bisexuella och transpersoner löper större risk att drabbas av ohälsa än heterosexuella, bland annat eftersom hbt-gruppen oftare utsätts för diskriminering.

Sedan tidigare är det bara två landsting – Landstinget Sörmland och Örebro läns landsting – som antagit en hbt-policy. Hälso- och sjukvårdsnämnden i Stockholm skulle egentligen ha klubbat igenom beslutet i slutet av augusti, men det sköts upp till i går.

Definitivt beslut om hbt-policyn fattas av Landstingsfullmäktige.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida