Smittorisker

Svenska råttor bär på farlig smitta

Svenska råttor bär på farlig smitta
Råttor som bär på en ovanlig bakterie som kan sprida sig till människa har upptäckts i Stockholm och Göteborg. Arkivbild: Mostphotos

För första gången sedan 1930-talet har svenska råttor som smittats med Leptospirosbakterier upptäckts i storstäderna. Hos människa blir symtomen ofta lindriga men i sällsynta fall kan bakterierna ge upphov till livshotande tillstånd.

19 november 2015

Det är en forskargrupp vid Uppsala universitet som upptäckt de smittade råttorna. Vid en analys av 30 råttor som fångats i Stockholm, Malmö och Göteborg har det hittat fyra råttor som bär på bakterien Leptospira interrogans serovar icterohaemorrhagiae.

Två av råttorna hittades i Stocholm och två i Göteborg.

Kan ge fältfeber

Leptospira är en zoonos, vilket innebär att den kan smitta från djur till människa.

Den som smittas av bakterien blir i regel inte speciellt sjuk. Vanligen märks inga symtom alls eller så insjuknar personen med feber och influensaliknande symtom.

Men i sällsynta fall kan bakterien ge upphov till Weils sjukdom, eller fältfeber som det också kallas. Bakterierna ger då blodförgiftning som yttrar sig i form av ett snabbt insjuknande med hög feber, frossa, huvud- och muskelvärk och ett påverkat allmäntillstånd.

Efter fyra till fem dygn ses lever- och njurpåverkan med gulsot respektive vätskeansamling i vävnaderna. Ibland uppstår blödningar. Dödligheten uppges enligt Folkhälsomyndigheten vara fem till tio procent.

”Ingen anledning till oro”

I ett pressmeddelande förklarar dock forskarna att det inte finns någon anledning för allmänheten att oroa sig, men att det kan vara bra att känna till att smittan överförs via råttornas urin.

De tycker också att det är viktigt att läkarna blir medvetna om att Leptospira inte bara ska förknippas med utlandsvistelser i tropiska länder eller lantliv utan faktisk även kan spridas i svenska städer.

Med anledning av upptäckten har forskarna inlett en större studie för att försöka skapa sig en bild över hur utbredd smittan egentligen är.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida