Tabu. Svårt att prata om sexuella övergrepp mot äldre

Beredskap saknas för att ta upp vårdens starkaste tabu.?

Sexuella övergrepp är den svåraste formen av våld mot äldre och man blir chockad över att det förekommer. Men det gör det, och därför är det bra om vi äntligen diskuterar detta tabu­belagda ämne öppet.?

Det säger forskaren Christen Erlingsson vid Linnéuniversitetet i Kalmar efter Uppdrag gransknings reportage om misstänkta sexuella övergrepp på ett äldreboende.?

I sin forskning har hon gjort fokusgrupps­intervjuer med äldre medborgare och med vårdpersonal, där hon har frågat om sexuella övergrepp mot äldre.

— Det gick inte att prata om det. I vårt samhälle har vi svårt att se gamla människor som sexuella varelser. Att tänka sig gamla sjuka i sexuella situationer är ännu svårare, säger Christen Erlingsson.?

Därför finns det heller inga handlingsplaner över hur personalen ska göra.

— Sjuksköterskorna inser vikten av att prata om övergrepp, men en svårighet för dem är att de ofta kommer till boenden som ett slags konsulter.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida