Våld i nära relationer

Telefonlinje erbjuder hjälp till våldsutövare

Telefonlinje erbjuder hjälp till våldsutövare
Inom ramen för Operation kvinnofrid har Länsstyrelsen i Stockholm startat kampanjen Välj att sluta. Kampanjen riktar sig till män som misshandlar sina kvinnor.

Länsstyrelsen i Stockholm försöker i en ny kampanj tillsammans med kommunerna att få personer som utövar våld i nära relationer att själva söka hjälp för sitt våldsamma beteende.

22 januari 2018

Med satsningen – Välj att sluta – vill man informera personer som utövar våld mot sin partner att det med rätt hjälp går att ändra sitt våldsamma beteende.

– Givetvis ska personer som utsätts för våld få stöd och skydd, men vi kan inte längre blunda för orsaken till problemet. För att nå förändring måste vi även fokusera på behandling av våldsutövaren säger Christina Ericson, projektledare för den nya satsningen, i ett pressmeddelande från Länsstyrelsen i Stockholm.

Även om våld i nära relationer också utövas av kvinnor så är det männen man riktar in sig på, eftersom deras våldsamma beteende ofta är mer omfattande och får större och mer långtgående effekter för såväl individen som samhället i stort.

Mycket att vinna

Inte sällan leder våldet till långvariga sjukskrivningar och psykisk ohälsa hos dem som drabbas. Beräkningar visar att mäns våld mot kvinnor kostar svenska staten minst 13 miljarder kronor varje år.

– Många av de personer jag möter är chockade över sitt beteende och mår mycket dåligt när de ser hur det påverkar deras familj. Det kan vara svårt att inse hur våldsamt det egna beteendet varit. Den person som utövar våld har mycket att vinna på att söka hjälp för att förändra sitt beteende, både i relationerna till andra, men även för ens egna välmående, säger Ulf Calvert som är terapeut vid Manscentrums mottagning i Stockholm.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida