Tveksamt om domen i Emil-fallet överklagas till HD

Domen är i och för sig felaktig, men det är tveksamt om det finns tillräckligt underlag för att överklaga till Högsta domstolen. Det anser Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum som har granskat domen mot SOS-sjuksköterskan i hovrätten.

29 april 2013

Den 10 maj är sista dag för överklagande av hovrättens dom, men redan nu ser det ut som att det är tveksamt om det blir något överklagande.

Friades i två instanser

Hovrätten ansåg, precis som tingsrätten, att SOS-sjuksköterskan varit oaktsam när han valde att inte skicka ambulans till Emil Linell, som hade andningssvårigheter. Men sjuksköterskan friades från båda åtalspunkteran: grovt vållande till annans död liksom den alternativa brottsrubriceringen ”framkallande av fara för annan” .

Både åklagaren Fredrik Karlsson och familjens juridiska ombud har sagt att de tycker att det vore viktigt att få ärendet prövat i Högsta domstolen.

Men Åklagarämbetets utvecklingscentrum anser efter att ha granskat domen att det är tveksamt om det finns ett behov av en vägledande dom från HD. 

Tveksamt om prejudikatsskäl

Man håller visserligen med åklagare Fredrik Karlsson om att hovrätten ställt beviskraven alltför högt, men drar ändå slutsatsen att det är tveksamt om det finns tillräckligt underlag för en prejudicerande dom i HD. 

Det saknas underlag för att kunna hävda att det finns tydliga tillämpningssvårigheter när det gäller brottet ”framkallande av fara för annan” och att det därför inte skulle finnas tillräckligt starkt behov av ett vägledande avgörande från Högsta domstolen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida