Undervisning om våld mot kvinnor saknas på flera utbildningar

Undervisning om våld mot kvinnor saknas på flera utbildningar
Många utbildningar måste bli bättre på att undervisa om våld mot kvinnor. Arkivbild: Colourbox

Sjuksköterskor och barnmorskor möter våldsutsatta kvinnor. Trots det saknar många sjuksköterskeutbildningar undervisning om våldet. På Nationellt centrum för kvinnofrid har de länge påpekat behovet av mer kunskap.

26 november 2010

Enligt WHO är våld en av de fem främsta orsakerna till kvinnors ohälsa. Trots det har flera högskoleutbildningar som leder till yrken där man möter våldsutsatta kvinnor, deras barn, och kanske deras förövare, inga formella krav på att ta upp våld i undervisningen.

En kartläggning från Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, vid Uppsala universitet, visar att bara en tredjedel av utbildningarna har en undervisning om våld mot kvinnor som uppfyller kriterierna i kartläggningens enkät. Ännu sämre är utbildningarna på att ta upp hedersrelaterat våld och våld i samkönade relationer.

Sjuksköterskeprogrammen brister

146 universitets- och högskoleprogram ingår i kartläggningen. Av de 23 sjuksköterskeprogrammen har 16 undervisning om våld mot kvinnor. Men bara nio uppfyller de kriterier på undervisningen som ställs i enkäten. Alla tio barnmorskeprogram som har kartlagts uppfyller kraven.

– Det krävs kunskap om våldet och dess konsekvenser för att ge ett bra bemötande, skapa effektiva rutiner, arbeta förebyggande och förändra attityder i samhället. I dagsläget är det avgörande vilket program och lärosäte du väljer som student om du ska få denna kunskap med dig i arbetslivet, säger Annika Björck, chef för utbildningsenheten på NCK.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida