Upprop för allas rätt till vård

I dag drar Nätverket rätt till vård igång en riksomfattande namninsamling och kräver att regeringen skickar utredningsförslaget Vård efter behov och på lika villkor på remiss. Man hoppas på 500 000 namnunderskrifter.

Det var den sista maj som den statliga utredningen SOU 2011:48 Vård efter behov och på lika villkor – en mänsklig rättighet presenterades. Den föreslog att asylsökande och papperslösa ska få rätt till subventionerad vård. Sedan dess har ingenting hänt. I uppropet kräver nätverket att regeringen snarast skickar utredningen på remiss.

– Det skrivs mycket om vårdskandaler just nu, men detta är Sveriges största vårdskandal och den har pågått i många år. Utredningen var bra och vi är mycket besvikna över att ingenting har hänt ännu, sa Tomas Flodin från Läkarförbundets etiska råda nätverket på en presskonferens i dag.

Nätverket Rätt till vård/Rätt till vård-initiativet består av 42 organisationer som representerar hela bredden av det civila samhället.  I sitt uprop konstaterar man att tiotusentals människor som vistas i Sverige inte får tillgång till vård för att de är papperslösa eller asylsökande.

– Det är inte värdigt att neka människor vård, sa Ingela Holmertz, chef för nationella avdelningen i Svenska röda korset, och påminde om att Sverige skrivit på en rad regleringar om mänskliga rättigheter som vi inte följer. Till och med i krig ska skadade fiender få vård, konstaterade hon. 

I dag och i morgon pågår Mänskliga rättighetsdagarna, Nordens största mötesplats för praktiker, forskare, myndigheter, politiker och ideellt engagerade som arbetar med eller vill lära mer om mänskliga rättigheter.

Sverige har fått hård kritik i flera år, inte minst från FN, för hur den mänskliga rättigheten rätt till bästa uppnåeliga hälsa hanteras.

Nätverkets namninsamling pågår till den femte februari. Sen ska de 500 000 namnunderskrifterna man hoppas på överlämnas till regeringen.

– Många i Sverige borde vilja skriva under och på så vis vara beredda att slå vakt om våra grundläggande värderingar, sa sjuksköterskan Anne Sjögren från Rosengrenska/Röda korset, landets första mottagning för papperslösa.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida