Våld i nära relationer ett folkhälsoproblem

Våld i nära relationer ett folkhälsoproblem
Våld i nära relationer är ett stort och dolt folkhälsoproblem, framhåller Carin Götblad. Arkivbild: Mostphotos

Gör frihet från våld i nära relationer till ett nationellt folkhälsomål, föreslår Carin Götblad, regeringens samordnare mot våld i nära relationer.

Det betänkande som Carin Götblad i dag överlämnar till justitieminister Beatrice Ask innehåller över 50 förslag för bättre och effektivare arbete mot våld i nära relationer.

Bryta sekretessen i vården

”Arbetet mot våldet måste i mycket högre grad bedrivas i vardagen, på vårdcentralen, i skolan, på social­kontoret, i den lokala fackklubben, i bostadsrättsföreningen, i SFI-klassen, i fotbollsklubben, på närpolisstationen och i kommunstyrelsen”, skriver Carin Götblad på DN Debatt.

Många av hennes förslag handlar om att ta bort hinder och underlätta ett tätt och konkret samarbete mellan olika myndigheter och andra instanser. Den våldsutsattas behov ska sättas i centrum och sådant som traditioner, sekretessregler och budget­frågor ska inte få sätta käppar i hjulet.

Vårdens sekretess ska inte hindra

Till exempel vill Carin Götblad införa en sekretessbrytande regel så att vården och socialtjänsten ska kunna ge polisen uppgifter för att förebygga allvarligt våld mot närstående. Kommunernas ansvar för att det finns skyddat boende bör också regleras i lag.

Minst 150 000 barn bor i hushåll där det förekommer våld och att tidigt upptäcka utsatta barn måste prioriteras i förskolan, skolan och i fritidsaktiviteter. Carin Götblad föreslår att Socialstyrelsen inrättar ett nationellt kunskapscenter om våld och övergrepp mot barn.

I stället för att lägga all kraft på att skydda och stödja kvinnor måste mer fokus läggas på att med tvång eller stöd få den som utövar våldet att sluta slå. En telefonlinje för hjälp att hantera aggressiviteten och ett mer offensivt och underrättelsebaserat polisarbete är några av förslagen.

Långsiktigt organisationsbidrag

Statens nuvarande stöd till organisationer som kvinno- och brottsofferjourer bör också omvandlas till ett mer långsiktigt organisationsbidrag, deras arbete är viktigt och ”kommer att behövas i stor om fattning och inom överskådlig tid.”

Var femte person har någon gång utsatts för våld i en nära relation och i drygt vart fjärde fall av dödligt våld är förövaren en närstående.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida