tillgänglighet

Väntetiderna i vården har blivit längre

Väntetiderna i vården har blivit längre
Allt längre väntan på vård och operation. Arkivbild: Mostphotos

Antalet patienter som får vänta på besökstid och operation har ökat kraftigt mellan 2012 och 2016, visar en ny rapport från Vårdanalys. Myndigheten anser att landstingens åtgärder för att ge vård inom rimlig tid måste bli mer kraftfulla.

6 oktober 2017

Den nationella vårdgarantin fungerar allt sämre visar uppföljningen från Myndigheten för vård och omsorgsanalys, Vårdanalys.

  • 68 000 patienter fick vänta mer än 90 dagar på ett nybesök inom den specialiserade vården år 2016.
  • 35 000 patienter fick vänta på operation.

Det är mer än dubbelt så många jämfört med 2012.

Det finns en flerårig obalans mellan hur många som söker vård och hur många som får behandling. Det pekar på att det här inte är något tillfälligt problem.

Men någon enskild nationell lösning på problemet finns inte, enligt Vårdanalys. Det handlar snarare om att varje landsting måste utveckla sina egna strategier och anpassa dem efter lokala förutsättningar och se till att åtgärderna verkligen genomförs.

– Landstingen har ett huvudansvar och deras arbete för att tillförsäkra patienterna vård inom rimlig tid måste bli mer kraftfullt, systematiskt och långsiktigt, säger Fredrik Lennartsson, generaldirektör på Vårdanalys.

Regeringen bör bidra långsiktigt till landstingens tillgänglighetsarbete med fokus på utvecklad strategisk styrning, förbättrad dialog och skarpare uppföljning – snarare än kortsiktiga statliga satsningar, anser Fredrik Lennartsson.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida