”Vården behöver nolltolerans”

”Vården behöver nolltolerans”
Lindrigt sjuka får oftare nedsättande kommentarer. Illustration: Istockphoto

Rasism. När två ambulansanställda i Gävle vägrade ta med en flykting väcktes ett ramaskri över hela Sverige. Vården är inget fredat område. Precis som i övriga samhället finns rasism här, visar Vårdfokus undersökning.

Den 16–åriga pojken var desperat. Han hade just fått veta att han inte fick stanna i Sverige och hotade att hoppa från fönstret sex meter upp. Nedanför stod polisens förhandlare och försökte få honom att tänka om, men då ska en ambulansanställd ha sagt: ”Låt honom hoppa, det är ändå bara en flykting”.?

Inte nog med det. När pojken till slut hoppade och låg på marken, vägrade ambulanspersonalen att ta med honom och i stället fick polisen köra pojken till akuten.

Händelsen tidigare i år blev mycket uppmärksammad och ledde till att två medarbetare, som inte är med i Vårdförbundet, stängdes av från jobbet. Nu pågår en utredning om vad som egentligen hände och varför det fanns brister i journalföringen och inte heller skrevs någon avvikelserapport. Utredningen ska vara klar inom de närmaste veckorna och innan dess vill Jörgen Tranevik, verksamhetschef vid ambulansen i Gävleborg, inte säga så mycket.

— För oss är det viktigt att säkerställa vad som är sagt och gjort. Den bild som polisen och medierna har gett överensstämmer inte helt med den som medarbetarna ger, säger han.?

Enligt Jörgen Tranevik pågår ett aktivt arbete med att få alla att skriva avvikelser. Om det även visar sig att det finns generella brister i synen på alla människors lika värde, får man vidta åtgärder kring det också.?

— Vi gör inte skillnad på människor, det är ingen förhandlingsfråga, säger Jörgen Tranevik.?

Fallet i Gävle sätter ljuset på frågan hur människosynen egentligen är i vården, om alla behandlas lika eller om det görs skillnad på patienterna. Enligt en enkätundersökning som Vårdfokus har låtit göra bland Vårdförbundets medlemmar är det vanligt med nedsättande kommentarer om patienter och 6 av 10 uppger att de har hört sådana uttalanden från kollegerna. Oftast rör det sig om enstaka tillfällen men en liten grupp svarar att det sker varje vecka. På frågan om patienter behandlas olika på grund av sitt etniska ursprung svarar drygt hälften ”ja”. Enkäten gick ut till 1 900 personer och av dem svarade 423. Svarsfrekvensen i undersökningen är alltså ganska låg men siffrorna ger ändå en fingervisning om att sjukvården inte är något fredat område. Pia Arndorff, vice förbundsordförande, tycker att resultatet är ”otroligt tråkigt” och påminner om hur viktigt det är att ständigt hålla samtalet om människors lika värde levande.?

— Det är något vi trycker hårt på. Vård ska ges efter behov och inget annat. Jag tror att det enda sättet att stoppa nedsättande kommentarer är att aktivt föra samtal så att var och en förstår vad det innebär att säga sådana här saker. Här kan Vårdförbundets roll vara att påtala att detta ska ske, säger hon.

Sociologen Rebecca Selberg har skrivit en avhandling om ojämlikhet inom sjukvården där en del av studien handlar om rasism, som riktas såväl mot personal som mot patienter. Hon poängterar att intervjuerna bara gjordes i ett landsting, men studien bekräftar den bild som Vårdfokus undersökning ger.?

— Sjukvården är en spegling av samhället och i samhället finns rasism.?

Många av de vårdanställda som Rebecca Selberg intervjuade i sin studie hade hört nedsättande uttalanden om patienter som inte går att förklara bort med jargong eller pressade lägen, utan som var klart rasistiska. Till exempel att vissa grupper alltid skriker högst och inte är något att bry sig om, eller att andra är ”tjuvar”.

— Sådant dyker inte upp för att man är stressad, utan för att man tycker så, säger Rebecca Selberg.

Hon såg också en tendens att lindrigt sjuka oftare råkar ut för den här typen av nedsättande kommentarer. En förklaring kan vara att svårt sjuka behandlas mer lika eftersom fokus då flyttas till det medicinska problemet.?

Trots allt menar Rebecca Selberg ändå att medvetenheten om alla människors lika värde har ökat de senaste 20—30 åren och att vården troligen håller förhållandevis rent framför egen dörr.

— Alla institutioner är mer eller mindre ojämlika, men inom vården finns trots allt en stark överenskommelse om att man ska hjälpa alla, säger hon.

För att komma till rätta med rasismen behövs insatser på flera plan, enligt Rebecca Selberg:

  • Det måste vara nolltolerans mot nedsättande kommentarer. De närmaste cheferna ska göra klart vad som gäller och reagera direkt.
  • Ytterligare en väg är att satsa på mångfald vid rekryteringar.
  • Dessutom måste det skapas en kultur där medarbetarna känner att det är okej att säga emot kolleger som uttalar sig rasistiskt, precis som när någon beter sig sexistiskt.

— En av dem som jag intervjuade tyckte att det är lättare att säga ifrån när någon säger något negativt om kvinnor på en arbetsplats som är så full av kvinnor. Med rasism kan det vara mycket känsligare, säger Rebecca Selberg.

Det man behöver sträva efter är att fler medarbetare vågar sätta emot och känner att det inte bara är okej, utan nödvändigt.

— Även om rasismen fortsätter att finnas i samhället, måste åtminstone ambitionen vara att den absolut inte ska finnas inom vården, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida