Vårdpersonal får sällan ersättning för arbetsskada

Kvinnligt dominerade yrkesgrupper utreds sämre och får mer sällan igenom sina ärenden inom arbetsskadeförsäkringen jämfört med andra yrkesgrupper. Det visar en rapport från Försäkringskassan.

29 september 2011

En procent. Så många i gruppen vård- och omsorgsarbetare får bifall i sina anspråk på ersättning på grund av arbetsskada. Detta kan jämföras med den manligt dominerade gruppen gruv-, bygg- och anläggningsarbete, där hälften av de sökande får bifall.

I gruppen process- och maskinoperatörer, med en jämn könsfördelning, får mindre än tio procent bifall på sina skadeståndskrav.

Försäkringskassan har också noterat att beslutsunderlagen oftare är sämre för den kvinnodominerade gruppen jämfört med de två övriga. Bland annat saknar 60 procent av utredningarna kring vård- och omsorgspersonal tillräckliga uppgifter om riskexponering, medan motsvarande siffra för övriga grupper är 30 procent.

”Män förväntas oftare än kvinnor ha arbeten som anses vara tunga och det är typiskt manligt att arbeta så hårt att det uppstår skador.” Så skriver myndigheten själv i sin rapport och gissar att de egna anställda utredarna inte är befriade från liknande föreställningar.

Slutligen nämner Försäkringskassan att flera utvecklingsinsatser påbörjats med syfte att höja kvaliteten i beslutsunderlagen och stärka likabehandlingen av de försäkrade.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida