Varnas för diskriminering av studenter

Uttalade sig kränkande mot två röntgensjuksköterskestudenter med invandrarbakgrund.

19 augusti 2015

 – Det är allvarligt. De uttalanden som personerna har gjort mot studenterna stämmer varken överens med våra policydokument eller med diskrimineringslagstiftningen, säger Bruno Malmlind, HR-chef inom Kryh, (sjukvården för Kristianstad, Ystad och Hässleholm) i Region Skåne.

Med hänvisning till att det rör sig om personalärenden vill han inte gå in på detaljer. Men han bekräftar att det handlar om två personer som varnats skriftligt för att ha uttalat sig diskriminerande mot två röntgensjuksköterskestudenter med invandrarbakgrund.

Vad som sagts, eller vilka befattningar de två personerna som uttalat kränkningarna har, är oklart, men de tillhör inte några av de yrkesgrupper som Vårdförbundet representerar.

– En varning är ingenting som man tilldelar direkt. I första hand börjar man alltid med att prata med personen eller personerna. Men gör man väldigt allvarliga saker, som vi anser att detta är, ger vi en varning.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida