Ungdomar oroar sig mer för att bli gravida än för könssjukdomar

Ungdomar oroar sig mer för att bli gravida än för könssjukdomar
Av de tillfrågade ungdomarna identifierar sig 85 procent som heterosexuella. Något fler tjejer än killar identifierar sig som bisexuella, medan något fler killar än tjejer är homosexuella. Arkivbild: Mostphotos

Samtidigt visar Ungdomsbarometern att användandet av kondom minskat de senaste åren.

Att bli gravid är det största orosmomentet för unga vid samlag. De är inte alls lika oroade för att smittas av sexuellt överförda infektioner. När det gäller till exempel klamydia har andelen unga som svarar ”ingen risk” ökat de två senaste åren. Nästan hälften ser ingen risk att smittas av klamydia.

Fyra av tio ungdomar säger att de sällan eller aldrig ser till att kondom används. Trenden är ett minskat kondomanvändande och fler äldre killar använder inte kondom.

Mätningen, som gjordes hösten 2014, visar att unga tjejer är mer nöjda med sitt sexliv än unga killar. Tjejer i åldern 15-19 år uppger att de haft något fler sexpartners än killar i samma ålder.

Ungdomsbarometern visar också:

  • 16,5 år är den genomsnittliga åldern för första samlaget.
  • 86 procent identifierar sig som heterosexuella.
  • 2 av 3 har aldrig upplevt att de blivit diskriminerade eller kränkta.

På en tiogradig skala, där 10 motsvarade det bästa liv man kan tänka sig, angav 80 procent av ungdomarna mellan 6 och 10. Killarna är något mer nöjda med sina liv än tjejerna som oftare haft huvudvärk, ont i magen, känt sig nere, varit nervösa, arga eller irriterade.

Fakta

  • Ungdomsbarometern och Folkhälsomyndigheten gör enkäten om ungas sexualitet återkommande.
  • Den nu publicerade enkäten gjordes i höstas och besvarades av 3 165 personer i åldrarna 15-24 år.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida