Ytterst få sjuksköterskor inom äldrevården har hittills utnyttjat möjligheten att skaffa sig förskrivningsrätt. Detta trots att möjligheten har funnits i tre år.

Det visar en uppföljning av förskrivningsrätten för sjuksköterskor i den kommunala hälso- och sjukvården, gjord av Socialstyrelsen på regeringens uppdrag.

Det finns i dag drygt 12 000 kommunalt anställda sjuksköterskor. Av dem var det endast 75 som i februari i år hade skaffat sig förskrivningsrätt.

Varför intresset hittills har varit så svalt har Socialstyrelsen inget riktigt bra svar på, annat än att det troligen är en rad samverkande faktorer som har bidragit. Det kan handla om att kommunerna inte anser sig ha råd att utbilda sin personal, dålig kännedom om olika utbildningar, svårigheter att få tjänstledighet, dålig tillgång på utbildningsplatser nära sjuksköterskornas bostadsorter eller för få distansutbildningar.

Men det kan också vara så att sjuksköterskorna tycker att utbildningen ändå inte kommer att betyda någon direkt skillnad i lönekuvertet.

Läs mer på www.sos.se.