Jag har förståelse för om man inte har kunskap om vad det innebär att delta i internationell tjänst om man aldrig varit i kontakt eller intresserad av den typen av arbete, men att uttryckligen säga att vårdpersonal som tjänstgör i Afghanistan inte visar ”respekt för mänskliga rättigheter, kulturella rättig­heter, rätten till liv, till värdighet och till att behandlas med respekt” är i mitt tycke väldigt magstarkt!

Den svenska styrkan är en av nationerna som kämpar för att just sådana grundläggande värden som ovan nämnts ska kunna möjliggöras. Afghanistan är ett land som är hårt korrumperat och som inte har något fungerande rättsväsende, men stora framsteg har gjorts bara under de tio år som Sverige och andra nationer har bidragit med militära styrkor.

I dag verkar vi i de områdena där motståndarna har starka fästen och därmed bidrar till att vi allt oftare hamnar i stridssituationer. Eftersom dessa områden ofta är belägna i svårframkomlig terräng och långt ifrån camperna krävs det att sjukvårdspersonal följer med långt fram för att kunna ge kvalificerad sjukvård snabbt om någon skadas.

I största möjliga mån hjälper man även den afghanska civilbefolkningen med den mest primära sjukvården, vilket många annars inte skulle ha möjlighet att ta del av.

— Elisabeth Svensson,
officer inom sjukvård och blivande sjuksköterska