När sjuksköterskorna kan ta med en läsplatta hem till patienterna och låta dem exempelvis peka ut var de har ont ger det tid över.

Smärtgubben är en del av de skattningsverktyg som finns med i appen, andra handlar om sår och symtomkontroll för till exempel ångest, andfåddhet och nedstämdhet. Där finns också mallar med allmänna frågor om patienten.


– När frågorna är ställda och besvarade kan vi ta reda på vad patienten behöver just nu, det blir bättre kvalitet på besöket, säger Linda Vogt, sjuksköterska, som fick idén när hon började sin anställning i Praktikertjänsts ASIH-team i Stockholm. Frågemallarna har hon tagit fram tillsammans med en kollega. De har också bollat frågorna med patienterna själva och alla andra inblandade yrkesgrupper. Svaren ska vara relevanta även för läkare, dietist, sjukgymnast och arbetsterapeut. 


Nu har frågemallen testats under ett år och införs brett för avancerad sjukvård i hemmet, ASIH, men också för den geriatriska och palliativa slutenvården inom företaget. Planer finns på att översätta programmet till andra språk för patienter med andra modersmål.


Informationen går rakt in i journalsystemet, Take Care har sagt ja till att texterna direkt­importeras. Därmed försvinner dubbeldokumentationen vilket också sparar tid.