”För mig handlar ledarskap om att få människor att tänka i nya banor”, säger Monica Berglund. Hon började som undersköterska, utbildade sig till sjuksköterska och är sedan 27 år vd för Tre Stiftelser, som driver tre äldreboenden i Göteborg. I boken berättar hon om vikten av värdegrundsarbete och om hur gemensamt ledarskap kan vara en lösning på stora enheter.