AKUTVÅRD. »Förläng specialistutbildningen«

2 oktober 2009

Det nationella lärarnätverket inom akutsjukvård kräver i ett brev till utbildningsdepartementet att utbildningen inom anestesi, intensivvård, operation och prehospital vård förlängs med en halv termin. Detta för att en magisteruppsats på 15 högskolepoäng tillkom i samband med Bolognaprocessen. ?

»Grundproblemet är att man har fört in ett examensarbete utan att välja bort något annat och det får konsekvenser«, säger Tanja Dunerbrandt, adjunkt på Mälardalens högskola.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida