Äldrevården. Extremt fåspecialistutbildade sjuksköterskor

Bara 1,6 procent av de 12 316 sjuksköterskor som arbetar i äldrevården har specialistutbildning inom vård av äldre, visar en ny rapport från Socialstyrelsen.

Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm konstaterar att en av vårdens allra största utmaningar är att ge kvalificerat stöd och hjälp till en växande äldre befolkning.

Vårdförbundets gläds åt attSocialstyrelsen i rapporten betonar att kunskap är absolut nödvändigt för en god och säker äldrevård och att karriärvägar måste skapas för sjuksköterskor som arbetar där. ?

— Det är fantastiskt att frågan äntligen lyfts. Sjuksköterskor med specialistutbildning i vård av äldre är specialdesignade för att arbeta där. Arbetsgivarna måste ge incitament för sjuksköterskor att gå utbildningen och sedan ta hand om den nya kunskapen och ge förutsättningar att använda den genom att inrätta särskilda tjänster, säger Vårdförbundets vice ordförande Pia Arndorff.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida