Anna-Karin Eklund: Bra att fler ryter till om utbildningarna

Det är positivt att det är fler än Vårdförbundet som lyfter fram frågan om sjuksköterskeutbildningarna, för det är ett stort problem. Det säger Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund apropå SKL:s debattinlägg.

14 januari 2011

– Visst är kunskapsbristen ett hot mot vården och patientsäkerheten, det har vi sagt länge, säger Anna-Karin Eklund.

Hon noterar att SKL:s utspel är helt i linje med vad arbetsgivarorganisationen sade när avtalsförhandlingarna drog igång innan jul. Då lyfte SKL fram utbildningen av specialistsjuksköterskor som en viktig fråga att lösa.

– Det är positivt att de nu vill diskutera både specialistutbildningarna och grundutbildningen, för de måste ses som en helhet, säger Anna-Karin Eklund.

Krisartad situation på högskolorna

Hon menar att det är en krisartad situation på högskolorna och universiteten när det gäller till exempel den verksamhetsförlagda delen av grundutbildningen. I dag når ingen av högskolorna målet om att 50 procent av utbildningarna ska vara i form av praktisk verksamhet. Det gör att de nyutexaminerade sjuksköterskorna är dåligt förberedda när de kommer ut i yrkeslivet.

Anna-Karin Eklund håller med SKL om att det behövs en nationell samordning av utbildningarna, men hon påpekar också att arbetsgivarna aldrig kan komma undan sitt eget ansvar:

– Kommuner, landsting och privata vårdgivare måste också ta sin del av ansvaret när det gäller att se till att de har personal med rätt kompetens och att de betalar rätt lön för det. Men det är viktigt att vi får igång en diskussion om vem som har det övergripande ansvaret för utbildningarna, säger hon.

Måste lösa akuta problem

Att komma fram till en helhetslösning kommer att ta tid och därför ser Anna-Karin Eklund positivt på SKL:s inbjudan att lösa de mest akuta problemen gemensamt med högskolorna.

Enligt SKL handlar det bland annat om att utbilda fler inom vissa specialiteter, ett bättre samarbete mellan olika lärosäten och att högskolorna bättre måste anpassa sina utbildningar efter studenternas och vårdens behov.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida