Avstängd efter fusk

29 februari 2008

Malmö högskolas disciplinnämnd har beslutat att stänga av fem studenter från sina utbildningar under en månad.
Anledningen är att de har fuskat på tentor. En av studenterna studerar till sjuksköterska och har enligt disciplinnämnden plagierat en annan students arbete. Den blivande sjukskö-terskan har erkänt och säger att fusket berodde på tidsbrist och problem med studiemedel.
Källa: Sydsvenska Dagbladet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida