Bara var femte professor är en kvinna

30 oktober 2008

Cirka 64 000 personer jobbade förra året vid universitet och högskolor, vilket är ungefär en fjärdedel av all statlig personal. Könsfördelningen inom högskolan är totalt sett jämn med 51 procent kvinnor och 49 procent män. Men tjänstegraden varierar. Trots att antalet professorer har fördubblats de senaste tio åren är bara 18 procent kvinnor. Det visar nya siffror från Högskoleverket och SCB.

www.scb.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida