Besvikelse över tomhänt behörighetsutredning

Besvikelse över tomhänt behörighetsutredning
Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund är besviken över bristen på skarpa förslag i behörighetsutredningen. Foto: Cecilia Larsson

Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund är missnöjd med behörighetsutredningen. Det saknas helt skarpa förslag om hur vården ska få flera specialistsjuksköterskor.

– Det är ett bra bakgrundsmaterial med många intressanta synpunkter, men trots det har utredaren inte några skarpa förslag på hur vi ska få fler specialistsjuksköterskor i vården, säger Anna-Karin Eklund.

I direktiven till behörighetsutredningen sägs ändå att uppdraget är att ”utreda och lämna förslag på åtgärder som ska syfta till att fler specialistsjuksköterskor specialistutbildar sig”.

Lön och arbetsuppgifter

I utredningsmaterialet framgår att det finns flera orsaker till att det utbildas för få sjuksköterskor i förhållande till hälso- och sjukvårdens behov. Det handlar om att sjuksköterskor som specialistutbildar sig inte får högre lön eller nya arbetsuppgifter, att vårdens behov av specialistsjuksköterskor är oklart och att det saknas samordning av lärosätena när det gäller hur många som ska utbildas och med vilka inriktningar.

I utredningen har många också pekat på behovet av utbildning under anställning så att den som specialistutbildar sig får lön under tiden. Inte bara Vårdförbundet, utan även arbetsgivarorganisationen SKL, verksamhetschefer i vården och utbildningsanordnare på högskolor och universitet säger att det skulle behövas någon form av anställningsutbildning.

Hänvisar till arbetsmarknadens parter

Utredaren drar dock inga slutsatser av det, utan skriver att lön under utbildningen är en fråga för arbetsmarknadens parter. Frågan om specialistutbildningen ska ligga inom högskolan eller utformas som en specialisttjänstgöring är komplex och behöver utredas i ett större sammanhang, sägs det också.

– Vi har under utredningens gång fått signaler om att utredaren Ann-Christin Tauberman tyckte att det var ett konstigt uppdrag att utreda villkoren för specialistutbildningen och att hon hela tiden har ansett att det är parternas ansvar. I så fall menar hon också att samhället inte har något ansvar för att vi har rätt antal specialistsjuksköterskor inom vården, kommenterar Anna-Karin Eklund.

Bråttom

Det behövs ett samlat nationellt ansvar för specialistutbildningen, menar Anna-Karin Eklund, som ändå tror att det nu finns så mycket samlad kunskap i de här frågorna att de snabbt kan drivas vidare inom socialdepartementet. Hon anser att vården inte har tid att vänta på att ännu fler utredningar ska mangla igenom frågan om specialistutbildningarna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida