Biomedicinskt samarbete om utbildning

29 oktober 2009

Nu är grunden lagd till en utbildningsplattform för doktorander och forskare inom läkemedelsområdet. Kärnan i nyetablerade Medicines research academy är ett svensk-danskt samarbete mellan fyra ledande universitet inom läkemedels- och farmaceutisk forskning och utbildning: Universiteten i Lund, Uppsala och Köpenhamns samt Danmarks tekniska högskola. ?

www.farma.ku.dk/mra ??

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida