Blekinge tekniska högskola har fått en professor i vårdvetenskap

Blekinge tekniska högskola har fått en professor i vårdvetenskap
Professor Ania Willman

Att utveckla ämnet vårdvetenskap och forskningen inom detsamma står högst på agendan för Ania Willman, nybliven professor vid Blekinge tekniska högskola.

För Ania Willman, sjuksköterska och ordförande i Svensk sjuksköterskeförening, innebär utnämningen till professor att hon nu har den högsta akademiska positionen i ämnet vårdvetenskap. En position som kräver sin kvinna; Ania Willmans arbetsdagar kommer inte att bli kortare.

– Nej, det kommer att innebära mer arbete, men det är ganska kul i alla fall. Jag är glad att jag har bedömts som kompetent, det är ett kvitto på att jag är godkänd.

Ser fram emot tekniksamarbete

Hennes huvuduppgift som professor är att etablera och utveckla ämnet vårdvetenskap, vilket hon tycker är mycket viktigt. På lång sikt hoppas hon också på ett utökat samarbete med högskolans mer tekniskt inriktade sektioner.

– En dröm jag har är att vår högskola ska utbilda landets bästa sjuksköterskor i teknik, innovationsdesign och informationsteknologi. Här finns stora möjligheter till utveckling som skulle underlätta väldigt mycket för vården, säger Ania Willman.

Ania Willman har de tre senaste åren arbetat som universitetslektor vid högskolan.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida